Jo Henriksen style=

Jo Henriksen

President
Per Dæhli style=

Per Dæhli

Visepresident Aktivitetsleder Medlemsansvarlig
Anders Leine style=

Anders Leine

Sekretær
Jan Anton Næss style=

Jan Anton Næss

Kasserer
Torleif Håvi style=

Torleif Håvi

Past president
Bjørn style=

Bjørn

Klubbmester